Nieuws

GroenLinks Wassenaar: gemeente moet het goede voorbeeld geven

GroenLinks: gemeente moet goede voorbeeld geven.De gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat om klimaat en afval. GroenLinks Wassenaar is blij dat de gemeente ambitieuze doelen
heeft gesteld voor het klimaat en voor het scheiden van afval. Maar als het aan GroenLinks ligt, gaat het tempo omhoog.

Lees verder

GroenLinks houdt het fatsoenlijk

De verkiezingscampagnes zijn weer begonnen en elke partij zal er alles aan doen om de inwoners van Wassenaar te overtuigen dat er maar één
partij de beste is. De verschillen tussen de partijen worden weer flink aangedikt.De verschillen laten zien moet ook, want op 21 maart kunt u een nieuwe
gemeenteraad kiezen. GroenLinks kiest ervoor om hierin niet te overdrijven. 

Lees verder

De financiën zijn bij GroenLinks in goede handen

GroenLinks is sinds 2014 vertegenwoordigd in het college van burgemeester en wethouders. Bij het aantreden van het college kreeg de
gemeente er nieuwe, kostbare taken bij, zoals de jeugdzorg. Het rijk bezuinigde en wentelde veel bezuinigingen af op de gemeenten.
Bij zijn aantreden werd het college bovendien geconfronteerd met veel achterstallig onderhoud. In het openbaar groen, bij sportvoorzieningen,
scholen en openbare gebouwen. Desondanks spraken de coalitiepartijen af de gemeentelijke lasten niet te
verhogen. Een financiële uitdaging van jewelste. Maar na bijna vier jaar kan niet anders worden gezegd dat het financiële
beleid is geslaagd: de lasten zijn niet verhoogd. Integendeel.

Lees verder

GroenLinks: ‘We verwachten vuurwerk van de gemeente’

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft begin december onderzoeksresultaten gepresenteerd over de risico’s van het afsteken van consumptievuurwerk.
Voor raadslid Pieter Kolff van GroenLinks zijn de resultaten en aanbevelingen een bevestiging van wat zijn partij al jaren ambieert:stoppen met consumptievuurwerk! 
Dinsdag 12 december kwam hij namens zijn partij met een motie over vuurwerk.
Lees verder