Tien vragen aan de lijsttrekker Aart van Sloten

1. Waar staat jullie partij voor?

Een sociaal, duurzaam en groen Wassenaar.

2. Wat maakt jullie partij uniek?

Sociale en groene idealen gecombineerd met een eerlijk verhaal. Bij GroenLinks geen grote ego’s of opportunisten op de lijst maar idealisten die de handen uit de mouwen willen steken om te werken aan een betere, eerlijke toekomst.

3. Wat willen jullie de komende vier jaar bereiken?

Dat er flinke stappen zijn gezet op het gebied van duurzaamheid. Eindelijk zonnepanelen op scholen, wijkgebouwen, het zwembad en boven de parkeerplaatsen bij het strand.

Daarnaast blijven we werken aan betere zorg en bestrijding van armoede in Wassenaar.

4. Wat had in de afgelopen vier jaar beter gekund?

Meer concrete actie, er zijn veel plannen en visies gemaakt maar er zijn op bijvoorbeeld het terrein van woningbouw te weinig resultaten geboekt.  

5. Waarom zou iemand op jullie partij moeten stemmen?

Omdat GroenLinks de beste antwoorden heeft op de vragen van deze tijd. Van GroenLinks hoort u geen loze beloftes of spookverhalen maar een gedegen, constructieve bijdrage om ons dorp nog mooier te maken.

6. Wat is de ideale samenwerkingsvorm met buurgemeente Voorschoten?

Samenwerken doen we als gemeente om de beste dienstverlening te leveren aan de inwoners van Wassenaar. De samenwerkingsvorm die we nu hebben met een samenwerkend ambtenarenapparaat heeft de meeste potentie om voor goede dienstverlening te zorgen. Wel kunnen er verbetering plaatsvinden om efficiënter en dus goedkoper te werken.

7. Stel, Wassenaar kent een onverwacht voordeel van 1 miljoen euro. Wat gaan jullie ermee doen?

Dit steken we in de aanpak van groenonderhoud, en dan met name in Kerkehout en Wassenaar-Noord. Hier kan het groenonderhoud wel een impuls gebruiken.

8. Stel, Wassenaar heeft te maken met een onverwacht tekort van 1 miljoen euro. Hoe pakken jullie dat aan?

Door rustig te blijven en niet rücksichtslos te gaan schrappen in voorzieningen of subsidies. Door de grote financiële reserve van Wassenaar hebben we de luxe om tekorten op te vangen. Is er sprake van een structureel tekort dan zal er goed moeten worden gekeken waar kan worden bezuinigd. Maar voor GroenLinks geldt het uitgangspunt dat niet bezuinigd wordt op subsidies, de bibliotheek of voorzieningen voor de kwetsbare groepen in ons dorp.

9. Hoe ziet Wassenaar eruit in 2030?

In 2030 heeft Wassenaar, dankzij de inzet van vele inwoners grote stappen gezet naar een gezonde toekomst. De eerste wijken zijn van het gas af, zonnepanelen op bijna elk huis. De armoede is sterk verminderd en de woningnood is mede door bouwen in Wassenaar en in de regio sterk verminderd. De gemeenschapszin is onverminderd groot en het verenigingsleven is nog steeds bruisend.

10. Is er iets wat jullie per sé nog kwijt willen aan de lezers?

Er valt echt wat te kiezen op 21 maart. Verdiep u goed, kijk ook naar wat partijen in het verleden hebben gedaan en geroepen. Dan zult u zien dat GroenLinks Wassenaar al jaren een rustige en constructieve bijdrage levert die echt het verschil maakt.

Stem daarom 21 maart gewoon GroenLinks.