Open brief fractievoorzitters coalitie

Wij, fractievoorzitters van CDA, D66, Passie voor Wassenaar (nu Wassenaar Lokaal!), GroenLinks en PvdA hebben vier jaar geleden besloten samen een college te vormen. Het is tijd voor een terugblik over deze afgelopen vier jaar.

 

Wij constateren dat Wassenaar er uitstekend voor staat. De financiële tekorten uit het verleden zijn weggewerkt. De reserves en voorzieningen zijn, ondanks vele investeringen, nog altijd op een bijzonder hoog niveau. En de gemiddelde woonlasten zijn door een verlaging van de afvalstoffenheffing flink gedaald. Wassenaar wordt door deze coalitie, soms in eendrachtige samenwerking met de oppositie, daadkrachtig bestuurd. Er is door de gemeenteraad in vier jaar tijd een enorme hoeveelheid beleid vastgesteld: de structuurvisie, verkeersvisie, woonvisie, sportvisie, erfgoedbeleid, toerismebeleid, klimaatbeleid en vele bestemmingsplannen. Met de decentralisatie in het sociaal domein zijn veel nieuwe taken op het bord van de gemeente gekomen. Het college en de raad zijn erin geslaagd dit allemaal in goede banen te leiden. Er is een reserve sociaal domein ingesteld om financiële tegenvallers, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, op te kunnen vangen. Veel achterstallig onderhoud aan wegen, groen en gebouwen is of wordt nu aangepakt. Na vele jaren verwaarlozing is begonnen met de restauratie van het raadhuis De Paauw en van het bijbehorende landschapspark. Het is maar één van de vele investeringen, die in deze periode zijn gedaan. Er is ook geld gestoken in de aanleg van drie kunstgrasvelden. In de herinrichting van het parkeerterrein bij de Mansveltkade en in de aanleg van een faunaverbinding bij de Rijnlandroute/A44. Wassenaar investeert enkele miljoenen, maar krijgt ook vele miljoenen aan provinciale bijdragen voor deze projecten. Oude, langslepende problemen uit het verleden zijn inmiddels opgelost. Den Deijl is verkocht en wordt gerestaureerd. Het Johannahuis wordt gerestaureerd. Het dierenasiel en de dierenambulance krijgen nieuwbouw. Er worden eindelijk weer nieuwe huur- en zorgwoningen gebouwd. Bij Bellesteijn, de Kerkstraat en het Van Polanenpark. Bij het zwembad wordt het eerste energieneutrale appartementengebouw gerealiseerd. Na jaren van discussie is de voetbalkooi bij de Burmanlaan in gebruik genomen. Er is in de afgelopen periode nog veel meer gebeurd. Te veel om op te noemen. We constateren samenvattend dat het collegeprogramma vrijwel geheel is uitgevoerd. Er liggen nog genoeg plannen om Wassenaar verder te verbeteren, zodat het zelfstandige Wassenaar de beste woongemeente van Zuid-Holland blijft.

Dienke Dekker (CDA), Eva Kernkamp (D66), Bert Ooms (Wassenaar Lokaal!), Aart van Sloten (GroenLinks), Jan van Noort (PvdA)