Verkiezingsprogramma GroenLinks Wassenaar, gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

Verkiezingsprogramma GroenLinks Wassenaar, gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

GroenLinks streeft naar een groen, sociaal, solidair en in alle opzichten zelfstandig en toegankelijk Wassenaar voor iedereen.

 

  • betere fiets- en voetpaden
  • meer oplaadpunten voor electrische auto's
  • frequenter openbaar vervoer 
  • openbare gebouwen binnen 10 jaar klimaat- en energiezuinig
  • duurzaam bouwen
  • behoud van groen en inzet op steenbreekproject (geen stenen maar groen in de tuin)
  • goede bereikbaarheid met behoud van de groene buffers
  • bevorderen van veiligheid en leefbaarheid in ons dorp
  • heldere informatie van de gemeente naar de burgers
  • kansen voor iedereen op de woning- en arbeidsmarkt

Zie in de bijlage ons complete verkiezingsprogramma (per thema) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.